The Unidentified Gasoline

Ill Be True To You

Säkra hus

När man bygger ett hus vill man så klart försäkra sig om att man har det så fint och ordnat som det bara går och så länge ekonomin tillåter gör man det gröna fint. Men ibland handlar det om säkerhet. Man måste också sätta säkerheten främst före allt annat. Detta kan skrivas under på att man inte bara investerar i fina inredningar och möbler utan också ser till att ha lås i Stockholm. Där är brottsligheten som högst i Sverige och därför måste man också skydda sig mot inbrotts tjuvar.